AB forbruger information

AB-Forbruger

AB-Forbruger er Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere. Regelsætte blev først introduceret i 2010 og er således af nyere dato end AB 92 og ABT 93. AB-Forbruger gælder kun for forbrugere og dækker alle entreprisetyper. Der er ikke tale om egentlig lovgivning, hvorfor der skal foreligge en eksplicit aftale om at anvende standardvilkårene mellem entreprenør og bygherre som en del af den konkrete entrepriseaftale.

Agreed documents

Ligesom både AB 92 og ABT 93 er AB-Forbruger et såkaldt agreed document. Det er blevet til i samarbejde mellem Dansk Byggeri, Tekniq, Forbrugerrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen som repræsentanter for hhv. byggebranchen og forbrugerne. AB-Forbruger følger i vidt omfang systematikken i AB 92, men er man forbruger, bør man dog søge at vedtage AB-Forbruger frem for AB 92. Det skyldes, at man som forbruger ofte vil ende med at stå som den svage part i forholdet til en håndværksvirksomhed, særligt hvis der skulle opstå uenigheder mellem parterne. Derfor søger reglerne i AB-Forbruger i videre omfang end AB 92 at yde forbrugeren beskyttelse. Den let forskudte fordeling af pligter og rettigheder i forhold til AB 92 og ABT 93 forudsætter derfor samtidig ekstra opmærksomhed på reglerne fra entreprenørens side.

Hvornår er man forbruger?

Regelsættet kan vedtages at gælde mellem entreprenør og bygherre, når bygherren er forbruger. Det er man almindeligvis, når man indgår entreprisekontrakten i egenskab af privatperson i modsætning til erhvervsdrivende. Forestår man således en ombygning af sin private villa hvor man bor, er man forbruger, og reglerne i AB-Forbruger vil kunne aftales at skulle gælde.
Selvom man er forbruger, har man imidlertid ikke krav på at bestemmelserne i AB-Forbruger finder anvendelse, da der netop et tale om frivillige standardvilkår og ikke egentlig lovgivning. Det er nødvendigt at parterne i den konkrete byggeaftale er enige om at vedtage standardreglerne i AB-Forbruger som en del af entreprisekontrakten.

Hvad indeholder AB-Forbruger?

Vilkårene i AB-Forbruger er udtryk for en afbalanceret regulering af pligter og rettigheder mellem entreprenør og bygherre ud fra den forudsætning, at bygherren som forbruger er mere beskyttelsesværdig, end hvis han havde været erhvervsdrivende som entreprenøren. Regelsættet indeholder bestemmelser om bl.a. gensidig sikkerhedsstillelse, betalingsforpligtelser, aflevering af arbejdet, eventuelle mangler ved det udførte arbejde og løsning af tvister, hvis sådanne skulle opstå. AB-Forbruger adskiller sig fra AB 92 bl.a. derved at beløb skal angives inklusiv moms, entreprenørens ansvar for mangler er udvidet fra fem til 10 år, ligesom forbrugeren kan påberåbe sig mangler efter afleveringsdatoen som dog er opstået forinden

Bliv ringet op!

af entreprise advokat Thorsten Lauridsen